SALPAUSSELÄN ILMATORJUNTAKILTA RY

 

Salpausselän ilmatorjuntakilta pyrkii kasvattamaan maanpuolustustahtoa ja edistämään maanpuolustusharrastusta. Toiminta ulottuu kaikkiin kansalaispiireihin sukupuoleen, ikään ja sotilasarvoon katsomatta, tarkoituksena  jäsenten yhdyssiteenä toimiminen ja varusmiesten viihtyvyyden edistäminen heidän palvelusaikanaan.

 

Salpausselän ilmatorjuntakilta on Ilmatorjuntayhdistyksen yhteisöjäsen ja toimii Yhdistyksen osastona Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Savon alueella. Kaikki Ilmatorjuntayhdistyksen jäsenet ovat tietenkin tervetulleita Killan toimintaan ja tilaisuuksiin mukaan.

 

Kilta toimii yhteistyössä Salpausselän ilmatorjuntapatteriston, Karjalan prikaatin kiltayhtymän muiden kiltojen  ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa. Monet kiltamme jäsenet ovat myös Ilmatorjuntayhdistyksen jäseniä. Kilta järjestää retkiä ja tutustumiskäyntejä  kiinnostaviin kohteisiin. Käymme mm. seuraamassa ammuntoja sekä Pahkajärvellä että Lohtajan ilmapuolustusharjoituksissa.

 

Killan jäseneksi voi päästä ikään sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta jokainen Suomen kansalainen, jonka killan hallitus jäseneksi hyväksyy. Varusmiesaikana jäseneksi liittyvältä ei peritä liittymisvuonna jäsenmaksua.

 

 

Killan säännöt

Perinnetykit

Ilmapuolustuksen muistomerkit Kymenlaaksossa

Kouvolan ilmatorjunta Talvisodassa (Hannu Herranen & Jarmo Saarinen 2015) (PDF-tiedosto)

 

TAISTELIJAN MALJA

 

1 §     Palkinnon ovat luovuttaneet Kymen Ilmatorjuntaupseerit ja Salpausselän Ilmatorjuntakilta ry joukkoyksikölle Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston 80-vuotisperinnepäivän päiväjuhlassa 4.4.2008 klo. 14.00 Kouvolan kaupungintalolla.

 

2 §     Palkinnon tarkoituksena on motivoida sekä kouluttajat että koulutettavat hyviin tuloksiin peruskoulutuskaudella.

 

3 §     Palkinto on jaoskohtainen ja tuloksiin vaikuttavat ampumataitotestin, taistelukoulutusradan ja asekäsittelyradan pisteet. Pisteytys tapahtuu taistelijan perustutkinnon PAK:n mukaisesti.

 

4 §     Mikäli loppupistemäärä on sama kahdella tai useammalla jaoksella, ratkaisee ampumatestin tulokset jaosten paremmuuden.

 

5 §     Kiertopalkinto luovutetaan peruskoulutuskauden päättyessä järjestettävässä tilaisuudessa ja sitä säilytetään yksikön tiloissa näkyvällä paikalla seuraavaan jakokertaan asti.

 

6 §     Palkinnon jalustassa olevaan laattaan kaiverretaan voittanut jaos: ( jaos/yksikkö/saapumiserä/jaoksen kouluttaja )

 

7 §     Kiertopalkinto kiertää 15 vuotta, jonka jälkeen se luovutetaan eniten kiinnityksiä saaneelle yksikölle säilytettäväksi arvoisellaan tavalla yksikön tiloissa.

 

8 §     Voittaneen jaoksen varusmiehet palkitaan Taistelijan maljan lisäksi yhdellä (1) kuntoisuuslomalla.

 

9 §     Salpausselän Ilmatorjuntapatteriston komentaja voi tarvittaessa tarkentaa sääntöjä.

 

 

VUODEN KILTALAISET 2000 - 2015

 

2000 Pasi Kallioniemi

 

2001 Timo Hyvönen

 

2002 Kimmo Haavikko

 

2003 Hannu Heimonen

 

2004 Ilkka Tynys

 

2005 Sami Espo

 

2006 Matti Karhi

 

2007 Ilkka Tynys

 

2008 Pentti Toivonen

 

2009 Kari Toivonen

 

2010 Seppo Rantalainen

 

2011 Teuvo Märkälä

 

2012 Arto Sulanen

 

2013 Jarmo Saarinen

 

2014 Reijo Mauno

 

2015 Jari Mäkelä

 

2016 Ilamri Henttonen

 

2017 Mikko Mustonen